Johtaminen ja henkilöstö

Kehittämispalvelu pk-yrityksen johtamisen ja henkilöstön kehittämiseen

Millaiselle yritykselle

Palvelu on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat parantaa ja kehittää johtamista, henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia.

Tavoite

Yrityksen liiketoiminnan kilpailukyky vahvistuu, kun johtamisen laatua, henkilöstön osaamista ja motivaatiota sekä työhyvinvointia parannetaan.

Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.

Toteutus

Palvelu sisältää toimenpiteet, joilla:

  • Kartoitetaan ja kehitetään johtamisen ja esimiestyön laatua sekä työhyvinvointia

  • Selvitetään henkilöstön osaamistarpeet suhteessa yrityksen tulevaisuuden tavoitteisiin

  • Kehitetään henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin strategista suunnittelua

Hinta

Hinta asiakkaalle on 300 € +alv /päivä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

Kesto

Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Muualla verkossa

Linkki: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/konsultointi

"Yhteistyö ELY-keskuksen ja konsultin kanssa on ollut nopeaa ja joustavaa."