Konsultointi

Liiketoiminnan konsultointipalvelut on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on vahva oma halu kehittää ja kehittyä – sekä myös edellytykset siihen. Palveluiden tavoitteena on kasvu, uudistuminen ja tehokkuus.

Konsultointipalveluiden sisältö

Konsultointipalvelut on jaettu viiteen liiketoiminnan kehittämisen osa-alueeseen, joista räätälöidään yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivat kehittämistoimenpiteet. Konsultointipalveluiden tuloksena on aihe-alueen analyysi ja raportti sekä jatkosuositukset yritykselle.

Tutustu aihe-alueiden sisältöön tarkemmin:

Kesto ja hinta

Konsultoinnin kesto ja sisältö määritellään yhteistyössä asiakkaan, ELY-keskuksen asiantuntijan ja palvelun tuottavan asiantuntijan kesken.

Minimikesto on 2 päivää, maksimikesto 15 pv/3 vuotta.

Hinta asiakkaalle on 300 € + alv / päivä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

Hakuprosessi

Konsultointi-palvelut myöntää ELY-keskus hakemuksen perusteella. Useimmissa tapauksissa Konsultointi-palvelua hakeva yritys ohjataan ensin liiketoiminnan nykytila-anayysiin (Analyysi-palvelu). Konsultointi-palvelua on mahdollista hakea myös yksittäisinä palveluina edellyttäen, että yrityksen nykytila on hiljattain ja kattavasti arvioitu ja lisäksi suunnitellusta kehittämisestä on hyvä kirjallinen suunnitelma. Esimerkiksi vastikään päivitetty liiketoimintasuunnitelma, jossa myös kehittämiskohteen tärkeys on perusteltu, voi antaa riittävät tiedot.

Näin hakuprosessi etenee:

Muualla verkossa

Linkki: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/konsultointi

"Olemme kiitollisia siitä mitä saimme, sillä saimme todella paljon."