Pressmeddelanden 2020

NTM-centralen låter reparera 29 broar i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne Tavastland i sommar

NTM-centralen låter reparera broar i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne Tavastland i sommar för ca 15 miljoner euro. Finansieringen som finns tillgänglig för att reparera och förnya broarna är ungefär på samma nivå som under senaste två år. Dessutom repareras och breddas vissa broar i samarbete med kommunerna.

De viktigaste objekten i Nyland är att förnya Tammisto viadukt i Vanda, att reparera Karhunkorpi viadukter i Nurmijärvi, att reparera Siippoo viadukter i Vichtis, att reparera Sottungsby viadukter i Helsingfors, att reparera Puroniitty och Immersby viadukterna i Sibbo och att reparera Hasala viadukter i Vanda. I Egentliga Tavastland repareras bland annat Kylmälahti viadukter och Helsingforsvägens viadukt i Tavastehus.

Sammanlagt finns det 24 broar som ska repareras eller förnyas, varav 20 finns i Nyland och 4 i Egentliga Tavastland. I år genomfördes inga grundrenoveringar eller förnyelser av de egentliga broarna i Päijänne-Tavastland, men även i Päijänne-Tavastland görs i år mindre reparationer av skador samt förnyelser och reparationer av stålrörsbroar.

Broarbetena stör trafiken och vid arbetsplatserna styrs trafiken till en eller två smalare filer. Vid vissa objekt styrs trafiken till alternativa rutter.

NTM-centralen låter också göra mindre reparationer av skador enligt behov samt korrigerar stålrörsbroar. Under dessa reparationer kan trafiken korsa bron fastän förseningar på några minuter kan förekomma. Därtill förnyar NTM-centralen stålrörsbroar. Under förnyandet av stålrörsbroarna dirigeras trafiken till en omväg under högst fem dygn.

I området finns många livligt trafikerade vägar byggda på 1960- och 1970-talet, vars broar nu har nått renoveringsåldern. På grund av de stora trafikmängderna är det krävande att reparera dem. I vissa fall måste bron förnyas på grund av bristande bärkraft som stör den tunga trafiken.

Läget på broarna som ska renoveras och förnyas har publicerats med uppgifter och bilder på följande webbplats:

Broschyrer och broobjektens läge på kartan hittas i vänstra balken på varje sida under "Lisätietoa siltakohteista".

Tammisto viadukt i Vanda.

Ytterligare information:

Juha Noeskoski, broingenjör vid Nylands NTM-central, tfn 0295 016 364

Terhi Siltanen, projektchef vid Nylands NTM-central, tfn 0295 021 348

 


Uppdaterad