Pressmeddelanden 2020

Upprättande av byggnadsplanen för gång- och cykelleden mellan Riihimäki och Hikiä pågår

En byggnadsplan för att förlänga den belysta gång- och cykelleden till landsväg 2879 mellan Mäenpäänkuja och Karhinkulma upprättas i samarbete med NTM-centralen i Nyland samt Riihimäki stad och Hausjärvi kommun. Gång- och cykelledens är 4,8 km lång. Planen grundar sig på vägplanen som upprättades 2010 och som har ändrats och kompletterats åren 2018 och 2019.

Projektet förbättrar säkerheten för gång- och cykeltrafiken

På det planerade avsnittet är landsvägens vägrenar för närvarande smala, och det är inte möjligt att röra sig på den belagda delen av vägrenen. Trafikmängden vid Riihimäki fram till Korpelanties anslutning är cirka 3 200 fordon per dygn och från Korpelanties anslutning mot Hausjärvi cirka 1 700 fordon per dygn. Den tunga trafikens andel av trafiken är 2–3 procent.

Tack vare förbättringsåtgärden får man en oavbruten, enhetlig gång- och cykelled mellan Riihimäki centrum och Hikiä, som förbättrar säkerheten för gång- och cykeltrafiken och underlättar trafiken i området. Man hoppas att projektet främjar både arbetsresor med cykel och motionshobbyer för dem som bor i området.

 

Gång- och cykelleden mellan Riihimäki och Hikiä avskiljs från körbanan med en grönremsa och belyses

Byggnadsplanen omfattar en förbättring av landsvägen genom att förse vägen med en ny gång- och cykelled mellan de nuvarande, befintliga lederna norr om landsvägen. Den nya gång- och cykelleden kommer i huvudsak att vara en trafikled som är avskild från körbanan med en grönremsa. På några trånga ställen byggs leden som en trafikled med förhöjd kantsten. Beläggningens bredd på trafikleden är 3 meter. Dessutom har trafikleden 25 cm breda grusbelagda stödvägrenar.

I anslutning till Karhinkaarre anslutning byggs nya busshållplatser.

Hela det planerade avsnittet belyses för ökad säkerhet och bekvämlighet.

 

Projektets effekter

Konsekvenserna av den belysta gång- och cykelleden bl.a. följande:

  • Trafiksäkerheten förbättras när gång- och cykeltrafiken är avskild från motorfordonstrafiken. Tack vare avskiljandet och belysningen förbättras även den upplevda säkerheten.
  • Landskapsbilden förändras på grund av den nya leden och belysningen.
  • Trafikleden förbättrar förhållandena för arbetsresor med cykel och motionshobbyer mellan Hyvinge och Riihimäki - Oitti
  • Projektet främjar hållbar rörlighet.

 

Planen blir klar i september 2020, varefter byggandet kan börja efter anbudsförfarandet

Upprättandet av planen inleddes våren 2020 och målet är att den blir klar i september 2020. 

Vägplanen för objektet genomgår för närvarande under en inspektion, varefter Transport- och kommunikationsverket Traficom fattar ett beslut om godkännande av vägplanen.

Byggobjektet konkurrensutsätts och målet är att inleda byggandet i slutet av 2020. Entreprenaden blir klar under sommaren 2021.

Karta: gång- och cykelleden mellan Riihimäki och Hikiä: Genom att klicka på bilden öppnas den i större format i ny flik.

Mer information

Mer information om planen ges av:

Mervi Varis, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, tfn 0295 021 360

Paavo Vuori, Hausjärvi kommun, tfn 040 330 6810

Maria Vasko, Riihimäki stad, tfn 040 860 9882


Uppdaterad