Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Hur påverkar coronavirusepidemin NTM-centralernas tjänster

I NTM-centralerna prioriterar vi vår verksamheten i coronavirusläget. Vi koncentrerar oss på verksamheter vars inverkan är att säkra samhällets basfunktioner. Dessa är exempelvis: ombesörja näringslivet verksamhet, sköta om landsvägarnas trafikduglighet  och säkra vattenförsörjnings verksamheten. Nyttig information speciellt om företagsverksamhetsstöd hittar du på vår sida om coronavirussituationen.

Nyheter

NTM-centralerna övergått till utbetalning av coronafinansieringens slutandel - närmare 11 000 av 25 321 inkomna ansökningar redan behandlats (14.5.2020)

Det dagliga antalet nya ansökningar har stabiliserats från nästan 2 000 till mellan cirka 300 och 400 ansökningar per dag. Fram till torsdagen den 14 maj 2020 har man behandlat 10 757 ansökningar. Av dessa har 8 471 fått godkänt beslut och beviljats sammanlagt 100 767 128 euro. NTM-centralerna har fortsättningsvis kunnat behandla cirka 500 ansökningar per dag.

 

Stöd för biodling kan sökas i e-tjänsten Vipu (13.5.2020)

Nationellt stöd för biodling enligt antal bisamhällen kan nu sökas i e-tjänsten Vipu. Ansökningstiden går ut 15.6.2020. Livsmedelsverket uppmanar biodlare att söka stöd i e-tjänsten.

Flera finländska företag har fått krishjälp av NTM-centralerna - planen är att öppna ansökan om utbetalning nästa tisdag (8.5.2020)

Fram till fredagen 8.5.2020 hade NTM-centralerna tagit emot sammanlagt 24 068 ansökningar med ett ansökt eurobelopp på 682,2 miljoner euro. De är i god fart med att behandla ansökningar. På grund av det stora antalet är den genomsnittliga behandlingstiden för närvarande cirka 40 dagar.