Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Hur påverkar coronavirusepidemin NTM-centralernas tjänster

I NTM-centralerna prioriterar vi vår verksamheten i coronavirusläget. Vi koncentrerar oss på verksamheter vars inverkan är att säkra samhällets basfunktioner. Dessa är exempelvis: ombesörja näringslivet verksamhet, sköta om landsvägarnas trafikduglighet  och säkra vattenförsörjnings verksamheten. Nyttig information speciellt om företagsverksamhetsstöd hittar du på vår sida om coronavirussituationen.

Sök coronafinansiering (e-tjänst) >>>

 

Nyheter

Ur programmet för effektiverat vattenskydd beviljas uppemot en miljon euro för minskning av utsläppen av skadliga ämnen (6.4.2020)

Genom programmet för effektiverat vattenskydd finansieras sex projekt som ska minska utsläppen av skadliga ämnen i vattendragen.

Det har inkommit rikligt med ansökningar om coronafinansiering från NTM-centralen, I början av nästa vecka inleds beslutsfattandet (3.4.2020)

Före klockan 9.00 på fredagen 3.4. har det inkommit sammanlagt 5570 ansökningar. Det hade ansökts om stöd för sammanlagt 159 344 893 euro. Beredningen av förslag till beslut har redan inletts och man kan börja fatta de första besluten nästa tisdag (7.4.2020).
 

Stor efterfrågan på NTM-centralernas coronafinansiering (2.4.2020)

Efterfrågan på NTM-centralernas coronafinansiering har varit stor. De första besluten kan fattas efter att förordningen trätt i kraft, som det nu ser ut kommer det att ske måndagen den 6.4.2020. NTM-centralerna är beredda att behandla ansökningarna snabbt och de behandlas vid samtliga NTM-centraler.