Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Hur påverkar coronavirusepidemin NTM-centralernas tjänster

Coronafinansiering - ansökningar och beslut 9.4.2020 kl. 12:

  • ansökningar: 10 157 st.
  • beslut: 231 st., beviljat stödbelopp 3 568 630 €

I NTM-centralerna prioriterar vi vår verksamheten i coronavirusläget. Vi koncentrerar oss på verksamheter vars inverkan är att säkra samhällets basfunktioner. Dessa är exempelvis: ombesörja näringslivet verksamhet, sköta om landsvägarnas trafikduglighet  och säkra vattenförsörjnings verksamheten. Nyttig information speciellt om företagsverksamhetsstöd hittar du på vår sida om coronavirussituationen.

Nyheter

Viktig information för företagare som anmäler sig som arbetssökande (8.4.2020)

Du kan få det stöd som avses i lagen från och med att kriterierna för stödet uppfylls och du registrerar dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Arbetsmarknadsstöd kan betalas för tiden 16.3.2020-30.6.2020. Om kriterierna uppfylls kan du ha rätt till arbetsmarknadsstöd redan från och med 16.3.2020 om du anmäler dig som arbetssökande senast 15.4.2020.
 

NTM-centralerna fattade sina första beslut om coronafinansiering 7.4.2020 (8.4.2020)

27 st beslut fattades, och 407 760 € beviljades i stöd.  Även om NTM-centralerna har riktat mer resurser till behandlingen av stödansökningar, kommer behandlingen att ta flera veckor på grund av det stora antalet ansökningar.
 

Miljöministeriet beviljar 2,23 miljoner euro i understöd till organisationer och miljövård (7.4.2020)

Understöd beviljas 30 organisationer, och medel beviljas också till projekt för miljöfostran och miljöupplysning, för miljövård i skärgården och för avfallshantering i skärgårds- och fjällområden.