› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

POK Ajankohtaista - koronavirus

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen koronavirustiedotus Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa (TEM) (27.3.) Valtion rahoitusta yrityksille koronavirustilanteessa...

ESA - Koronatietoa yrityksille

Tietoa yrityksille koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa (Etelä-Savo) Useat organisaatiot voivat auttaa yrittäjiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Tietoa ja palveluja yrittäjille,...

ESA Koronatietoa yrityksille - linkit Oikopolut

Toimintaohjeita yrityksille koronavirustilanteessa (tem.fi) Valtion rahoitusta yrityksille koronavirustilanteessa vahvistetaan – yritystukiin miljardi euroa (tem.fi) Etelä-Savon...

POH Koronatiedotus

Information till företag p.g.a. coronasituationen - Österbotten, Mellersta Österbotten OBS! Sidan under konstruktion... Innehåll: Förhandla om skulderna NTM-centralernas...

POH Korona - linkit

Företagarna i Finland - Företagare - här hittar du fakta om coronaviruset Livsmedelsverket - Coronaviruset COVID-19 Skatteförvaltningen - Coronavirus - en sammanställning av...

POH Korona - oikopolut

FöretagsFinlands Ekonomihjälpen 0295 502 4881 - allmän rådgivning till företag med ekonomiska svårigheter Team Finland -aktörerna i Österbotten och Mellersta Österbotten Dynamo, Närpes...

VAR Kungörelser

Kungörelser och anmälningar - Egentliga Finland Fiskerihushållning NTM-centralen i Egentliga Finland svarar för fiskeriuppgifterna på kustområdet, dvs. Egentliga Finlands, Satakunta,...

Palvelut yrityksille poikkeustilanteessa (Pohjois-Savo)

Palvelut yrityksille poikkeustilanteessa (Pohjois-Savo) Pohjois-Savon elinkeinotoimijoilla ja yritysasiantuntijoilla on yhteinen tahtotila tukea kaikin keinoin...

Tietoa yrityksille Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Tietoa yrityksille Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa (Lappi) Maksuton neuvonta ProAgria Lapin neuvontapuhelin maaseudulla toimiville yrittäjille (ei maatiloille) (pdf) ...

ELY-keskuksen ja Team Finland -verkoston apu yrityksille koronatilanteesta johtuvissa vaikeuksissa (Pirkanmaa)

Päivittyvä uutinen: ELY-keskuksen ja Team Finland -verkoston apu yrityksille koronatilanteesta johtuvissa vaikeuksissa (Pirkanmaa) Päivitämme tälle sivulle tilannetietoa yrityksille sitä mukaan...

Tietoa yrityksille koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa - Satakunta

Tietoa yrityksille koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa - Satakunta   ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa ELY-keskukset ovat...

ESA Etusivu - linkit Oikopolut

Asiantuntijahaku Asiointi ELY-keskuksen yritysrahoitus ja asiantuntijat Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma Kuulutukset Mäntyharjun...

Korona-tietoa

Useat organisaatiot voivat auttaa yrittäjiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten...

ELY-keskusten rahoitushaku koronavirustilanteessa

Denna sida kommer snart på svenska ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa ELY-keskukset ovat saaneet lisärahoitusta myönnettäväksi yrityksen...

Yritysrahoitus

Finansiering av företag Aktuellt 20.3.2020 Regeringen har förberett ett omfattande stödpaket till företag för att hindra nackdelarna av coronavirusepidemin. NTM-centralerna beviljas...

Korona tietoa Keski-Suomi

Korona tietoa Keski-Suomi TAPAHTUMAN TIEDOT: Seurantanumerosi (MTCN) on: 6963604316 Ilmoita numero mahdollisten...

ESA Etusivu - Muuta ajankohtaista

Uutisia, tapahtumia ym. ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa Koronaviruksen aiheuttamia vaikutuksia maaseuturahaston yritys- ja...
Uppdaterad