Kultur och kreativ ekonomi

NTM-centralerna främjar konst- och kulturtjänsternas produktionsförutsättningar för att förbättra tillgången till, nåbarheten hos och mångsidigheten i kulturen i samarbete med den offentliga, den tredje och den privata sektorn. NTM-centralerna ordnar till exempel nätverksträffar, finansieringsinfon och sakkunnigmöten samt kommunicerar om utvecklingen av kulturen och de kreativa branscherna bl.a. via nyhetsbrev. 

Med tanke på tillgången till och nåbarheten hos kulturen är NTM-centralens uppgifter bl.a.

 • att främja nya former av konst-, kultur- och konstfostranstjänster samt tillgången till dessa
 • öka delaktigheten i kulturen
 • öka på branschexpertisen i sitt område, stärka samarbetet mellan regionutvecklings- och kulturaktörerna, konst- och kulturfestivalerna och andra aktörer

Det är även NTM-centralernas uppgift att stärka sysselsättningen och verksamhetsförutsättningarna hos de som utför kreativt arbete samt den kreativa ekonomin genom att erbjuda rådgivning, utbildning och utvecklingstjänster och finansiering. Till exempel kan företagen få rådgivningstjänster och sparrning för att utveckla sin företagsverksamhet och bli internationella.

I tillväxten av den immateriella produktionen och i utvecklingen av det kreativa arbetet är NTM-centralernas uppgift att

 • främja målen i utvecklingsprogrammet för immateriellt värdeskapande på lokal nivå samt utveckla en försökskultur, digital affärsverksamhet och flerbranschföretag
 • öka sysselsättningen inom kultur- och de kreativa branscherna samt kulturentreprenörskapet och en produktifiering av kulturen för turismen
 • främja verksamheten och rådgivningen för arbetarna, företagarna och den tredje sektorn inom det kreativa arbetet samt utveckla kunnandet och internationell affärsverksamhet
 • utveckla utnyttjandet av kreativt kunnande inom olika branscher och i arbetslivet
 • producera branschinformation om de kreativa branscherna och kulturen samt öka på expertisen inom området

NTM-centralerna samarbetar med paraplyorganisationen för nationell kulturturism (Culture Finland) och det finsk-ryska kulturforumet.

Med hjälp av NTM-centralernas kulturuppdrag är det möjligt för medborgarna att uppleva större delaktighet och via egen verksamhet fästa sig vid något som är viktigt för dem. Kulturen har klart hälsofrämjande effekter på den individuella utvecklingen i alla åldrar. Även för andra företag än de inom de kreativa branscherna ger kulturen mervärde i företagsverksamheten och välmående för de anställda. För företagen inom de kreativa branscherna och de fria aktörerna uppstår nya möjligheter att tjäna pengar på sitt kreativa arbete. De kreativa branschernas företag och aktörer kan höja sitt kunnande och sina yrkesfärdigheter samt sprida kulturkunnandet och välfärden vida, även internationellt.

Regional information

Kulttuuri ja luova talous - Kaakkois-Suomi

Ajankohtaista

Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkosto

Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston tavoitteena on luovien alojen työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen.

Verkoston tehtävät

 • koordinoida ja aktivoida luovien alojen verkostotyötä
 • laatia luovien alojen kehittämisstrategia ja toimintaohjelma
 • edistää luovien alojen yritystoimintaa
 • toimia tiedonvälitys- ja keskustelufoorumina luovien alojen kehittämisessä sekä toimia yhteistyössä valtakunnallisten foorumien ja verkostojen kanssa
 • toimia asiantuntijana tulossopimuksen toteuttamisessa
  (kulttuurialojen työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen ja toimintaedellytysten selvittäminen).

Kaakkois-Suomen luovien alojen verkosto kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa.

Verkoston kokoonpano

Foorumissa on jäseninä ja asiantuntijoina Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lisäksi Taiteen edistämiskeskuksen Kaakkois-Suomen toimipiste, Etelä-Karjalan maakuntaliitto, Kymenlaakson maakuntaliitto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kouvola Innovation Oy, Lappeenrannan yrityspalvelut Oy (ent. Wirma), Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, Cursor Oy, Haminan kaupunki, Kotkan kaupunki, Kouvolan kaupunki ja Lappeenrannan kaupunki.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa kulttuurin ja luovan talouden tehtäviä hoitavien yhteystiedot löytyvät oikealta palstalta Alueellisista linkeistä > Oikopolut.

Luovien alojen kehittämisverkoston kokousaineistot 

27.5.2020

16.4.2020 Kaakkois-Suomen luova areena: Luova osaaminen älykkään erikoistumisen rikastajana

Luovan areenan visioanimaation voit katsoa ja jakaa tästä: https://youtu.be/_G2XWgTIs54

30.3.2020 Parasta itää -yhteistyöverkoston tapaaminen

14.2.2020

29.11.2019

11.10.2019

7.5.2019

18.2.2019

11.10.2018

16.5.2018

12.2.2018


Uppdaterad