Skärgårdstrafik

Skötseln av landsvägstrafiken och förbindelsefartygstrafiken har koncentrerats riksomfattande till NTM-centralen i Egentliga Finland. Vi ansvarar för 41 färjelägen, varav merparten ligger i Åbo skärgård och insjöregionerna i Östra Finland, samt har hand om trafikförbindelserna på 10 förbindelsefartygsrutter på Skärgårdshavet och 2 på Finska Viken. Därtill bistår vi privata transporter i Sibbo, Raseborg, Lovisa och Ingå skärgårdar samt på Skärgårdens ringvägar.

Illustrationsbild
Photo: Jarmo Vehkakoski

Landsvägsfärj- ovch förbindelsefartygstrafiken är avgiftsfri. Enligt kommunikationsministeriets fordorning blev förbindelsefartygstrafiken avgiftsfri den 1 september 2009.

På rutterna Skärgårdens ringväg (Iniö-Houtskär) och Lilla rinvägen (Nagu-Själö-Hanka, Rimito) samt i Raseborg, Ingå och Sibbo skärgårdar tas tillsvidare transportavgifter. Rutterna beviljas statsstöd, då trafikidkarna ansvarar för trafiken och fastställer transportavgifterna själva. 

Kundfeedback

Både i landsvägs- och förbindelsefartygstrafik ansvarar rederierna för en bra service och godkändbara förfaringssätt. Operatörerna skall se till att trafiken löper smidigt, iakttaga både trafik- och arbetssäkerhet, miljöaspekter samt kundernas sakligt bemötande. För en smidig behandling av ditt ärende, ber vi att du skickar din feedback direkt till rederiet i fråga.

Skärgårdens Lilla ringväg kommer att öppnas i år först den 1.6.

På grund av reserestriktionerna förorsakade av coronaviruset kommer Skärgårdens Lilla ringväg i år undantagsvis att öppnas först den 1.6. Därför kommer förbindelsefartyget Falkö att fortsätta trafikera i enligt vintertidtabellen tills den 31.5.  Åtgärden säkerställer förbindelserna till och från Själö.

Normalt kommer m/s Falkö att övergå till sommartidtabellen när trafikeringen på Skärgårdens Lilla ringvägen börjar. Under sommartidtabellen sköter m/s Östern trafikförbindelserna till och från Själö.

Vi följer med situationen och ifall regeringens riktlinjer ändras gör vi tilläggsbeslut vid behov.

Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. på sommaren 2.7.-7.8. kl 9-14

Chat-tjänsten, mån - fre kl. 12 - 16

GENVÄGAR

Aktuella i skärgårdstrafiken