Traditionsarbete

Trafikverket och dess föregångare har varit den största väggbyggaren och -underhållaren i vårt land. Traditionsarbetet inom väghållningen görs för att bevara en värdefull tradition och för att förmedla traditionskännedom. Väghållningens historia är en del av det finländska kulturarvet.

Illustrationsbild
 

Det riksomfattande specialmuseet inom vägtrafik Mobilia sköter om museiverksamhet på området vägtrafik, samt dokumentering, förvaring och undersökning av föremål.  Birkalands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) sköter om styrningen av väghållningens traditionsarbete på riksplanet. På olika håll i landet tar NTM-centralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur hand om det egna områdets museivägar och -broar, som är den viktigaste delen av väghållningens kulturarv. Till traditionsarbetet hör även planering och styrning av verksamheten, riksomfattande och internationellt samarbete samt traditionskommunikation.

Museivägar och -broar

Ur vägtrafikhistorisk synvinkel representerar museivägarna och -broarna en värdefull del av vårt vägnät.  De berättar om väghållningens och väganvändningen utveckling samt om hur man har byggt och använt förbindelserna, och om vem som har byggt och använt dem.  Museivägarna- och broarna bevaras sådana som det är när de blir museiobjekt. Det görs inga ändringar på dem, utom om det krävs för trafiksäkerheten eller för att bevara objektet.  Samlingen av museiobjekt utvecklas enligt principerna och kriterierna för den godkända samlingspolitiken.

REGIONAL INFORMATION

Tieperinnetoiminta - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus vastaa tieperinnetoiminnasta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla. Näiden kahden maakunnan alueella  on yhteensä seitsemän mielenkiintoista ja erilaista tiemuseo- ja siltakohdetta.

Tutustu kohteisiin:

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen museotiet ja sillat (ely.maps.arcgis.com)


Näkymä Niskapietiläntieltä (Ruokolahti ja Rautjärvi).
Tie palveli 1600-luvullla paikallisten tarpeiden lisäksi
myös valtakunnan raja-aluetta ja sotilasliikennettä.
Tie toimi postitienä ja yhdisti Savoa ja Etelä-Karjalaa
1800-luvulla. Se oli osa valtatie 6:ta vuoteen 1957 asti.


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

På andra webbplatser

REGIONALA LÄNKAR

OIKOPOLUT

"Aikamatkalla Suomessa: liikenneväylien tarina"

Väylän tarinakartta esittelee arvokohteiksi nimettyjä museoteitä, majakoita, siltoja ja kanavia sekä väylämuseoita ja museorautateitä. Tarinakartan toivotaan innostavan ihmisiä vierailemaan näissä ja muissa historiallisesti kiehtovisa paikoissa.