Utvecklingskartläggning

Gör först en utvecklingskartläggning på webben

Det första steget är en utvecklingskartläggning av företaget. Svaren på kartläggningsfrågorna ger både själva företaget och NTM-centralens expert ett bra faktaunderlag om företagets utvecklingsbehov. NTM-centralens experter läser kartläggningen som du gjort på webben och hjälper företaget vidare till rätt utvecklingstjänster.

Det lönar sig att använda tillräckligt med tid för att svara på kartläggningsfrågorna – ju bättre bilden om utgångsläget är, desto snabbare går det i fortsättningen och desto lättare är det att hitta de rätta och lämpliga tjänsterna för företaget.

Utvecklingskartläggningen görs i Mitt FöretagsFinland-tjänsten. Inskrivning i tjänsten görs med starkt autentisiering antingen med bankkod eller mobilcertifikat. Vid första inskrivningen uppmanar tjänsten att göra ett konto och frågar kontaktuppgifter – dessa flyttas automatiskt till utvecklingskartläggningen. Utvecklingskartläggningen finns i övre balken, välj "Företagarens verktyg"

En version av utvecklingskartläggningen som inte förutsätter inskrivning i Mitt FöretagsFinland är under arbete. Uppskattad tid för färdigställandet är sommaren 2019.

Svara på frågorna här.

På andra webbplatsen

Länk: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/konsultointi

"Den årslånga verksamhetsplanen som skapades är nu halvvägs och ger riktigt bra resultat."