Kuvituskuva

linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/waltti

Uutisia

EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen käyttäminen muuttuu vuodenvaihteessa 2019–2020 (3.12.2019)

EURA 2014:n hakijan palveluihin on kirjauduttu palvelun alusta alkaen Väestörekisterikeskuksen (VRK) Katso-tunnistuspalvelun kautta. Katso-palvelu kuitenkin päättyy vaiheittain v. 2019–2020. Sen tilalle tulee VRK:n (vuoden 2020 alusta Digi- ja väestötietovirasto) Suomi.fi-verkkopalvelun Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet.
 

Keliolosuhdetiedon analysoinnista apua teiden talvihoidon suunnitteluun (2.12.2019)

Väylällä sekä Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskuksilla on käynnissä yhteinen kokeilu, jonka tavoitteena on kerätä reaaliaikaista tietoa keliolosuhteista valtatie 4:llä sekä selvittää, miten kerättyä tietoa voidaan hyödyntää talvihoidon parantamisessa. Ajokeliä mittaavia laitteita on asennettu kahdeksaan Helsingin ja Oulun väliä ajavaan kuorma- ja linja-autoon. Kokeilun alustavien tulosten pohjalta järjestelmää jatkokehitetään ja talvihoidon toimenpiteiden kohdennusta parannetaan.
 

Perhevapaalaisille tarjolla uudenlaista työelämään siirtymistä helpottavaa valmennusta (2.12.2019)

STM:n, TEM:n sekä Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä valmisteleman Perhevapaalta työelämään -hankkeen valmennuspalvelut ovat alkamassa marraskuun aikana. Valmennus on suunnattu kaikille perhevapaalla oleville vanhemmille, jotka kykenevät osallistumaan kotimaisilla kielillä toteutettavaan palveluun. Hanke esittelyssä MessiLivessä tiistaina 3.12. klo 8.30.
 
 

TIEDOTTEITA

Jaana Korhonen jatkaa Kainuun ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajana (Kainuu)

KTM Jaana Korhonen on nimitetty Kainuun ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualuejohtajaksi. 5-vuotinen toimikausi alkaa 1.1.2020. Korhonen on toiminut E-vastuualueen johtajana keskuksen perustamisesta alkaen. Nimityksen on tehnyt työ- ja elinkeinoministeriö.

Kainuun ELY-keskuksessa on kaksi vastuualuetta: Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue. Työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö nimittävät vastuualuejohtajat viideksi vuodeksi. Kainuun Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen johtajan nimitys tehdään lähiviikkojen aikana.

Vastuualuejohtajien valinnan jälkeen valtioneuvosto nimittää ELY-keskuksen ylijohtajan työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä. Ylijohtajan nimitys on viisivuotinen ja tehtävä hoidetaan vastuualuejohtajan tehtävän ohella.

 

Kuvassa Jaana Korhonen
Jaana Korhonen jatkaa E-vastuualuejohtajana Kainuun ELY-keskuksessa. Uusi toimikausi alkaa 1.1.2020.
 


Lisää tiedotteita