Tiedotteet 2020

Maaseuturahoitusta maakuntaan myös poikkeusaikana (Keski-Suomi)

Vuoden toista neljännestä varjosti koronakriisi. Vaikutukset yrityksiin näkyivät kahdella tavalla, joko välittömänä sopeuttamistarpeena tai mahdollisuutena miettiä yrityksen tulevaisuutta. Varovaisuus investointien suunnittelussa näkyi jonkin verran yritystukien kysynnässä.  Keski-Suomen ELY-keskus myönsi maaseuturahastosta noin 250 000 euroa investointitukea yrityksille. Teollisuuden laite- ja kasvuinvestointeja tekevät Viitasaaren Koneistus ja Konekorjaus Oy sekä Purkaamo Auto-Osix Oy Pihtiputaalta. Joutsalaisen JouHos Oy:n panimotoiminnan investointi käynnistää taas kaupallisen sahdintuotannon maakunnassa.

Hankerahoitusta myönnettiin ELY-keskuksesta lähes 700 000 euroa. Maatalouteen liittyviä hankkeita oli tällä kertaa runsaasti. Valtakunnallinen Korokausi -hanke lähti nopeasti ratkomaan kausityövoiman saatavuuden haasteita. Muita tuettuja kohteita olivat muun muassa peltoviljelijöille suunnattu digihanke, maidontuottajien ilmastohanke sekä maatalousyrittäjiä kriisitilanteissa tukeva hanke. Yritysryhmä hyvinvointimatkailun kehittämiseksi sai rahoitusta, samoin uusien yritysryhmien kokoamiset luonnontuotteiden ja saunamatkailun ympärille.

Kevään aikana yrityksille avattiin erilaisia väliaikaisia kriisitukia. Keski-Suomessa kysyntä on ollut odotusten mukaista. Maatilakytkentäiset ja maataloustuotteita jalostavat yritykset sekä maatalouden alkutuotanto ovat saaneet noin 150 000 euroa tukea Keski-Suomessa. Lisäksi monet yritykset ovat hakeneet rahoitusta muista lähteistä, kuten kunnilta, Business Finlandilta tai ELY-keskuksen kehittämisavustuksesta.

Leader-ryhmiltä tukea lukuisille paikallisille toimijoille

Keski-Suomen Leader-ryhmät rahoittivat maaseuturahastosta toisella vuosineljänneksellä paria kymmentä yritystä ja kolmeakymmentä yleishyödyllistä yhteisöä yhteensä reilulla 550 000 eurolla. Asukkaiden ja yrittäjien tarpeesta lähtevillä pienilläkin ideoilla saadaan aikaan merkittävää kehitystä paikkakunnille. Yritysinvestoinneilla esimerkiksi Ylä-Porkkalan tilalle Jämsään hankitaan pullotuslinja tehostamaan tuotantoa, Pihtiputaalla kehitetään Niemenharjun matkailukeskusta ja Jyvässeudulla yritykset tehostavat toimintaansa kone- ja laiteinvestoinneilla. 

Yleishyödyllisillä hankkeilla kehitetään Muuramessa nuorten ympäristötietoisuutta -ja osaamista ja Jyvässeudun nuorten pelinkehitysvalmennus-hankkeelle haetaan kumppania Euroopasta.

Vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia parannetaan monin tavoin: Hankasalmella kehitetään hevosharrastuksen ja Toivakassa metsästys- ja kalastusharrastusten edellytyksiä, Kannonkoskella kunnostetaan maakuntauraa. Keuruun Pihlajavedellä kulttuuri- ja luontoliikuntakohteiden laatua ja saavutettavuutta parannetaan Gallén -patikkareitin ja opasteiden osalta sekä ÄlyAsema -tutkimusaseman konseptoinnilla. Jämsässä Kaipolan Hulkkion satamaan kehitellään jääasemaa. Pohjoisessa Keski-Suomessa 15 yhteisöä toteuttaa teemahankkeen myötä pieniä investointeja, kuten laitehankintoja ja korjaus- ja kunnostustöitä yhteisissä liikunta- ja kokoontumistiloissa.

 

Lisätietoja:      
Maaseutukoordinaattori, Tiia Rantanen p. 0295 024 999, Keski-Suomen ELY-keskus
Leader-ryhmien hanke- ja yritysrahoitus: www.keskisuomenmaaseutu.fi/yhteystiedot 

Liite 1: Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämä maaseuturahoitus Q2/2020
Liite 2: Keski-Suomen Leader-ryhmien myöntämä maaseuturahoitus Q2/2020


Päivitetty