› Takaisin graafiseen esitykseen

Ajankohtaista

Ylävalikosta löytyvät kuulutukset, tapahtumat ja koulutukset, tarjouspyynnöt ja haut, tiedotteet, uutiset, uutiskirjeet sekä viestinnän yhteystiedot. Alueellinen ajankohtaistieto löytyy valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

MUUTA AJANKOHTAISTA ALUEELTA

Ändringar i trafikarrangemangen på Lahtisleden på grund av broreparationer

Reparationerna av korsningsbroarna i Korso och broarna i Jokiranta som inleds i början av april orsakar ändringar i trafikarrangemangen på Lahtisleden (Rv 4). Broreparationerna slutförs i sin helhet i oktober.

Reparationerna av korsningsbroarna i Korso och broarna i Jokiranta som finns i på Lahtisleden i Vanda och Sibbo inleds på körbanorna som leder till Helsingfors i april med iståndsättning av broarnas kantbalkar och arbete med räcken. Broarnas ytkonstruktioner förnyas i juni–augusti och arbetena på körbanorna som leder söderut färdigställs i månadsskiftet augusti–september.

I juni inleds reparationsarbeten på körbanorna som leder norrut med iståndsättning av broarnas kantbalkar och arbete med räcken. Broarnas ytkonstruktioner förnyas i augusti–november och arbetena på körbanorna som leder norrut färdigställs i slutet av november.

Under arbetets gång är två körfiler i vardera körriktning i bruk. Hastighetsbegränsningen vid arbetsplatserna är 50–60 km/h på grund av de inskränkta filerna.

Kartlänkar till broarna:

Korsningsbroarna i Korso: https://goo.gl/maps/QpxwyMJ5Qky

Broarna i Jokiranta https://goo.gl/maps/3YqbygCLJMm

Som entreprenör fungerar Destia Oy och för tillsynen ansvarar Siltainsinöörit TH Oy.

Ytterligare information:

Projektchef Timo Repo, NTM-centralen i Sydöstra Finland, tfn 0295 021 338

Arbetsplatschef Jussi Tiainen, Destia Ab, tfn 040 661 5903

Tillsynskonsult Timo Turunen, Siltainsinöörit TH Oy, tfn 045 126 9961


Julkaisut

Tilastot, julkaisut ja linkkejä

Erikoiskuljetuslupia myönnetään vuosittain 10 000–14 000 kpl. Ahvenanmaata lukuun ottamatta kaikki erikoiskuljetusluvat myöntää Pirkanmaan ELY-keskus. Lupamäärät seurailevat pitkälti talouden suhdanteita.


Kuva 1, Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämien erikoiskuljetuslupapäätösten määrät vuosittain