› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Avustukset vesistö-, vesitalous- ja kalataloushankkeisiin - ingressi

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesien- ja merenhoidon sekä vesistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen Ajankohtaista Vuonna 2020 myönnettävien avustusten...

Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan...

Etusivun uutiset

Ministeri Harakka nimitti ELY-keskusten E-vastuualuejohtajia (23.10.2019) Työministeri Timo Harakka on nimittänyt 23.10.2019 Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Savon ja...

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset Ajankohtaista Vuonna 2020 myönnettävien avustusten hakuaika on 21.10. - 2.12.2019. Kuulutus ympäristöhallinnon vuoden 2020...

Ajankohtaista - uutiset

  Ministeri Harakka nimitti ELY-keskusten E-vastuualuejohtajia Perhevapaalaisille tarjolla uudenlaista työelämään siirtymistä helpottavaa valmennusta (23.10.2019) ...

Avustukset rakennusperinnön hoitoon - ingressi

Avustukset rakennusperinnön hoitoon Ajankohtaista Vuonna 2020 myönnettävien avustusten hakuaika on 21.10. - 2.12.2019. Kuulutus ympäristöhallinnon vuoden 2020 harkinnanvaraisista...

Ministeri Harakka nimitti ELY-keskusten E-vastuualuejohtajia

Ministeri Harakka nimitti ELY-keskusten E-vastuualuejohtajia Työministeri Timo Harakka on nimittänyt 23.10.2019 Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Savon ja Uudenmaan...

Nuasjärven tila edelleen hyvä, happikato ei uhkaa Nuasjärveä (Kainuu, Pohjois-Savo)

Nuasjärven tila edelleen hyvä, happikato ei uhkaa Nuasjärveä (Kainuu, Pohjois-Savo) Nuasjärven ekologinen tila on säilynyt hyvänä. Kainuun ELY-keskuksen tila-arvio perustuu laajaan seuranta-...

Perhevapaalaisille tarjolla uudenlaista työelämään siirtymistä helpottavaa valmennusta

Perhevapaalaisille tarjolla uudenlaista työelämään siirtymistä helpottavaa valmennusta Sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä...

Perhevapaalaisille tarjolla uudenlaista työelämään siirtymistä helpottavaa valmennusta

Perhevapaalaisille tarjolla uudenlaista työelämään siirtymistä helpottavaa valmennusta Sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Uudenmaan ELY-keskuksen...

Kainuun ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia (Kainuu)

Kainuun ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia (Kainuu) Kainuun ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin: rakennusperinnön hoitoon ...

Lomakkeet - Liikenne - ingressi

Liikenne - Sähköinen asiointi ja lomakkeet Tienpidon ja tieliikenteen palaute ja yhteydenotot Palauteväylässä voit antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja kehitysehdotuksia ja tehdä...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-oikopolut

  Tiedotteet Tiedote, Mikkeli Salosaarentien kiertoreitti Mikkelin katuverkolla (pdf, 371 kt) Tiedote, Rovaniemi, Lapinkävijäntien katutyömaa (pdf, 14 kt) ...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-ajankohtaista-ingressi

Ajankohtaista Hakemustilanne 23.10.2019 Hakemusjonoa on tällä hetkellä 89 hakemuksen verran. Hakemusten käsittelyyn ottoaika on neljästä viiteen työpäivästä eteenpäin....

Kainuun ELY-keskuksen tiedotteet Terrafamen ent. Talvivaaran valvonnasta

Kainuun ELY-keskuksen tiedotteet Terrafamen ent. Talvivaaran valvonnasta Tälle sivulle on koottuna Kainuun ELY-keskuksen tiedotteet Terrafamen ent. Talvivaaran valvonnasta vuoden 2010 alusta...

POP Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Pohjanmaa Elinkeinot, työvoima ja osaaminen Kalastuslain nojalla koolle kutsuttavien kalatalousalueiden ensimmäisten yleiskokousten kokouskutsut nähtävillä...

EPO Päällystyskohteet kartta linkki

Kartta tieosuuksista, joiden päällysteitä ei paikata (pdf, 2Mt) Kartta, päällysteet 2019

POP Alueen tila ja näkymät - Työmarkkinat

Työmarkkinat TE-hallinnon työnvälitysrekistereihin perustuvat tiedot työttömyydestä ja avoimista työpaikoista löydät kuukausittain ilmestyvästä työllisyyskatsauksesta. Pohjois-Pohjanmaan...

POP Talous ja elinkeinoelämä

Talous ja elinkeinoelämä - Pohjois-Pohjanmaa Alueen elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden lähiajan näkymiä voi tarkastella puolivuosittain ilmestyvästä "Alueelliset kehitysnäkymät" – raportista....

VAR Yhteystiedot

Yhteystiedot  - Varsinais-Suomi Aukioloajat Puhelut Sähköinen asiointi Asiantuntijoiden yhteystiedot Osoitteet Kirjaamopalvelut Maksuliikenteen...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT