› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

ESA Etusivu - Muuta ajankohtaista

Uutisia, tapahtumia ym. Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden Uutisrysä-tiedotuslehti on ilmestynyt. Lue lehti tästä linkistä (pdf). ELY-keskuksen ja kuntien kehittämiskeskustelut 2018:...

POS Joukkoliikenne -Reittiliikenteen lupa-asiat

Markkinaehtoisen liikenteen muutoksia - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala (Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.) ...

UUD Kuulutukset

Kuulutukset – Uusimaa Sivulla ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Elinkeinot, työvoima...

UUS Etusivu - Muuta ajankohtaista

Helsingin seudun suunnat tästä lähtien vain verkossa (18.12.2018) Uudenmaan ELY-keskuksen uutiskirje 4/2018 (18.12.2018) Maaseutuohjelman uutiskirje 4/2018 (14.12.2018) ...

Helsingin seudun suunnat tästä lähtien vain sähköisenä (Uusimaa)

Helsingin seudun suunnat tästä lähtien vain verkossa (Uusimaa) Helsingin seudun suunnat –julkaisun painettu versio on lopetettu. Tiedot saa vuoden alusta lähtien Helsingin seudun suunnat...

KES Uutiset

Keski-Suomen ELY-keskuksen uutiset Muut ajankohtaiset: Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden Uutisrysä-tiedotuslehti on ilmestynyt. Lue lehti tästä linkistä (pdf).   ...

Kalatalousalueiden toiminta käynnistyy (Järvi-Suomi)

Kalatalousalueiden toiminta käynnistyy (Järvi-Suomi) Kalatalousasioista vastaavat ELY-keskukset, Lappi, Pohjois-Savo ja Varsinais-Suomi, antoivat joulukuussa 2017 päätökset uusien...

Kiertotaloutta tienrakentamisessa - Rakennuskivilouhinnassa syntyvää sivukiveä hyödynnetään Lappeenrannassa (Kaakkois-Suomi)

Kiertotaloutta tienrakentamisessa - Rakennuskivilouhinnassa syntyvää sivukiveä hyödynnetään Lappeenrannassa (Kaakkois-Suomi) Mätöntien parantamiseen käytettiin rakennuskivilouhoksen...

Luvassa on parempaa talvihoitoa teille (Kaakkois-Suomi)

Luvassa on parempaa talvihoitoa teille (Kaakkois-Suomi) Liikennevirasto päivitti marraskuussa 2018 teiden talvihoidon toimintalinjat. Palvelutaso nousee erityisesti pääteillä, mutta...

Vanhaa, uutta ja digitaalista kaavaa ja muitakin maankäytön kysymyksiä (Kaakkois-Suomi)

Vanhaa, uutta ja digitaalista kaavaa ja muitakin maankäytön kysymyksiä Maankäytön suunnittelijat ja kaavoittajat tapasivat Lappeenrannassa Kaakkois-Suomen alueidenkäytön ja rakentamisen...

Kalatalousalueet ja kalavesien omistus - ingressi

Kalatalousalueet ja kalavesien omistus Kalastusoikeus kuuluu vesialueen omistajalle. Omistaja voi olla yksityinen kiinteistö tai valtio, tai vesialue voi olla usean kiinteistön yhteinen....

Kalatalousalueiden toiminta käynnistyy 2019 (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Uusimaa, Kaakkois-Suomi)

Kalatalousalueiden toiminta käynnistyy 2019 (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Uusimaa, Kaakkois-Suomi) Kalatalousasioista vastaavat ELY-keskukset,...

Mitä uutta ympäristölainsäädännössä? (Kaakkois-Suomi)

Mitä uutta ympäristölainsäädännössä? (Kaakkois-Suomi) Kuntien ympäristöviranhaltijat ja hallinnon edustajat tapasivat perinteisillä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristönsuojelun...

Kalatalous

Kalatalous ELY-keskus on kalatalousasioista vastaava alueviranomainen. ELY-keskusten tehtäviin kuuluvat: yleinen kalatalousedun valvonta vesi- ympäristölupaprosesseissa ...

Yleishyödyllisten investointien teemahaku avautuu vuoden 2019 alussa Kaakkois-Suomessa, muussa maaseuturahoituksessa jatkuva haku (Kaakkois-Suomi)

Yleishyödyllisten investointien teemahaku avautuu vuoden 2019 alussa Kaakkois-Suomessa, muussa maaseuturahoituksessa jatkuva haku (Kaakkois-Suomi) Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteuttaa...

UUD Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Uudenmaan ELY-keskus Voit tilata Uudenmaan ELY-keskuksen uutiskirjeen sähköpostiisi alla olevan linkin kautta: Tilaa uutiskirje   Uudenmaan ELY-keskuksen...

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Alfa Oil Oy:n kalliovarasto -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto Alfa Oil Oy:n kalliovarastohankkeen YVA-ohjelmasta (Pohjalaismaakunnat) Alfa Oil Oy on toimittanut 2.10.2018 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle...

Avustukset rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista - ingressi

Avustukset rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista ELY-keskukset myöntävät harkinnanvaraista avustusta luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen johdosta muun...

KES Kuulutukset

Kuulutukset - Keski-Suomi Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Keski-Suomen...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT