› Takaisin graafiseen esitykseen

Kuvituskuva

ELY-keskukset vastaavat Väyläviraston ohjaamina maantieliikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta alueillaan.

ELY-keskukset hoitavat maanteiden ja niihin liittyvien laitteiden ja varusteiden kunnossapidon sekä edistävät tieliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parantamalla maanteitä ja rakentamalla kävely- ja pyöräilyväyliä. Kaikki kunnossapito- ja rakentamistyöt tilataan urakoitsijoilta.

ELY-keskukset myöntävät liikenteeseen liittyviä lupia ja yksityistieavustuksia. Joukkoliikenteen järjestämisessä ELY-keskuksilla on keskeinen rooli. ELY-keskukset osallistuvat liikennejärjestelmätyöhön yhteistyössä kuntien ja maakuntien kanssa. ELY-keskusten tehtävänä on tuoda esiin valtakunnalliset linjaukset ja sovittaa niitä alueen liikennejärjestelmän tarpeisiin.

Valtaosa tienpidosta on teiden hoitoa, kunnossapitoa, parantamista ja pienempiä tiehankkeita. Ensisijaisesti turvaamme teiden päivittäisen liikennöinnin kesä- ja talvihoidon toimenpiteillä. Toiseksi huolehdimme teiden kunnosta esim. päällysteitä uusimalla, parantamalla teiden rakenteita sekä korjaamalla siltoja ja kelirikosta kärsiviä sorateitä. Teiden kunnossapitoon käytetään n. 90 % perustienpidon rahoituksesta. Loppurahoitus suuntautuu alueellisiin investointeihin, suunnitteluun, mittauksiin ja liikenteen hallintaan.

Teiden kunnossapidon ja investointien hankinnat ELY-keskuksissa on keskitetty vuoden 2016 alusta neljälle hankinta-alueelle. Paikallinen ELY-keskus vastaa vuosittaisten korjauskohteiden valinnasta ja priorisoinnista. Hankinta-alue muodostaa ELY-keskusten priorisoimista kohteista toimivia hankintakokonaisuuksia, kilpailuttaa hankinnat ja valvoo niiden toteuttamista.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala uudistui vuoden 2019 alusta. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistyivät uudeksi Liikenne- ja viestintävirastoksi (Traficom). Entinen Liikennevirasto jatkaa Väylävirastona. Liikenneviraston aiemmin hoitamat meri-, rautatie- ja tieliikenteen ohjauspalvelut siirtyivät uuteen valtion omistamaan erityistehtäväkonserni Traffic Management Finland Groupiin (TMFG).

TIETOA ALUEELTA

Liikenne - Keski-Suomi

Ajankohtaista:

ELY -keskus julkaisee Tienpidon ja liikenteen suunnitelman, jossa tarkastellaan liikenne ja infravastuualueen keskeisimpiä tehtäviä ja hankkeita käytössä olevien resurssien sekä alueellisten tarpeiden näkökulmasta.

Tienpidon ja liikenteen näkymiä 2018 ( pdf, 2,5 Mt)
Tienpidon ja liikenteen näkymiä 2018 (issuu.com)

 

Keski-Suomen ELY- keskuksen liikenne ja infravastuualueen toimialue on Keski-Suomen maakunta, alueella on 23 kuntaa.  Toimialue käsittää kolme kaupunkiseutua ja maaseutumaisia kuntia. Maakunnan perinteisiä kivijalkoja ovat metsä- ja konepajateollisuus. Tulevaisuudessa alueella panostetaan voimakkaasti teknologian kasvualoihin. Alueella asuu noin 275 000 ihmistä ja väestömäärän ennustetaan lisääntyvän vuosittain.

Keski-Suomea halkoo kattava liikenneverkko. Alue sijoittuu päätieverkkojen 4 ja 9 solmukohtaan, mikä asettaa liikennejärjestelyille haasteita erityisesti voimakkaasti kasvavalla Jyväskylän seudulla. Päivittäisen liikennöitävyyden turvaamisen kannalta Keski-Suomessa keskeiseen rooliin nousevat alueen mäkiset maastot ja järviseudut.

ELY- keskuksen liikenne ja infravastuualue vastaa toimialueellaan tie- ja liikenneolojen suunnittelusta, tienpidon hankinnoista, julkisen liikenteen viranomaispalveluista.  Vuosittain toimintaan käytetty rahoitus on 33 milj.euroa, josta 83 % kohdentuu maantieverkon toimiin.Keski-Suomen ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi maanteiden kunnossapidon ja investointien hankintaa Itä-Suomen alueella.
 

Liikenne ja sosiaalinen media

Liikennevastuualue on avannut Twitter-tilin: ELY Liikenne K-S (@elyliiks), jossa twiitataan ajankohtaisista tie- ja liikenneasioista. Tule sinäkin seuraamaan meitä!


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Huom: Liikenteen asiakaspalvelu on poikkeuksellisesti suljettu keskiviikkona ja torstaina 21.-22.8. henkilöstön kehittämispäivien ajan.

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).