Liikenneturvallisuussuunnitelmat

Liikenneturvallisuussuunnitelmat linjaavat maakuntien liikenneturvallisuustyötä.

Alueellisen liikenneturvallisuustyön ohjaus ja valtakunnan tason linjausten jalkauttaminen alueelliselle tasolle on osoitettu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) tehtäväksi. Alueelliset liikenneturvallisuussuunnitelmat täsmentävät ja konkretisoivat valtakunnallisia toimenpiteitä ottaen huomioon maakunnallisen toimintaympäristön, nykytilanteen ongelmat ja aluekohtaiset painopistealueet.

Kuntakohtaiset turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmat laaditaan yhteistyössä kuntien eri hallinnonalojen kanssa. Suunnitelmien toteutumisen edellytyksenä on hyvä yhteistyö eri toimijoiden välillä, uudet toimintatavat ja riittävät resurssit. Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmien tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen kaikki liikkujaryhmät huomioiden sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön lisääminen.

Kaikki alueelliset liikenneturvallisuussuunnitelmat löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta kohdasta Valitse alue halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Liikenneturvallisuussuunnitelmat  Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala

(Pohjois-Savon Ely-keskus vastaa liikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.)

Pohjois-Savon ELY-keskus tekee monipuolista liikenneturvallisuustyötä yhdessä alueen kuntien kanssa. Kunnan liikenneturvallisuustyön tukena on liikenneturvallisuussuunnitelma, joka yleensä sisältää erilliset suunnitelmat liikenneturvallisuustyön kehittämiseksi ja liikenneympäristön parantamiseksi.

Kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat löytyvät maakunnittain Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahankkeen internetsivuilta:

 


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.