Maaseutuelinkeinot

KuvituskuvaMaaseutuelinkeinojen kehittäminen ja maaseudun elinvoimaisuuden turvaaminen on yksi ELY-keskusten tehtävistä. Tavoitteena on maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen sekä kalatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen edistäminen.

ELY-keskukset tukevat maatilojen, maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavien pk-yritysten ja maaseudun mikroyritysten investointeja ja kehittämistä. Tukea voidaan myöntää kehittämishankkeille, jotka edistävät elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä kannustavat uuden yritystoiminnan aloittamiseen ja toimivien yritysten kehittämiseen.

Tukitasot ja rahoitusmuodot vaihtelevat hieman ELY-keskuksittain. Kun suunnittelet investointia, rakentamista tai muuta kehittämistoimintaa, ota yhteyttä alueen ELY-keskukseen.

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

 

TIETOA ALUEELTA

Maaseutuelinkeinot - Keski-Suomi

Keski-Suomen maaseudun kehittämistä ohjaavat Keski-Suomen maaseutustrategia ja Keski-Suomen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma. Rahoitusta saavat hankkeet, joilla parannetaan elinkeinojen toimintamahdollisuuksia, kannustetaan yritysten perustamista ja kehitetään jo toimivia yrityksiä. Myös maaseudun palveluita ja yhteisöllisyyttä edistäviä hankkeita tuetaan.

Käynnissä olevan EU-ohjelmakauden kehittämislinjaukset on koottu Keski-Suomen maaseudun kehittämisstrategiaan 2014 - 2020.

Kehittämisen painopisteinä strategiassa ovat Uudistuva yrittäjyys, Monimuotoinen maaseutuasuminen, Metsistä on moneksi ja Potkua maatalousyrittämiseen. Lisäksi alueen kehittämiseen liittyvät oleellisesti paikallisesti painottuvat kehittämistoimet, joita ovat lähitalouden ja yhteisöllisyyden edistäminen sekä nuorten saaminen maaseudun voimavaraksi. Paikallisesti painottuvien kehittämistoimien tukemisessa leader-ryhmillä ovat merkittävä rooli.

Kehittämisstrategian pohjalta on valmisteltu Keski-Suomen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020.

Strategia, suunnitelma ja ohjeet rahoituksen hakuun löytyvät "Maaseudun kehittäminen" -alasivulta.

Ajankohtaista

Maaseutukuulumisia Keski-Suomen ELY-keskuksesta uutiskirje kesäkuu 2019

Biokaasutilaisuus Keski-Suomen ELY-keskuksessa 11.9.2015 / materiaalit

 


 

 

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun uudet julkaisut löytyvät täältä
Julkaisuja mm. Nuorten ajatuksia maaseudulla asumisesta, Keski-Suomen maaseudun kehittävän arvioinnin malli ja Keskisuomalaisten maatilojen näkemyksiä luomutuotantoon siirtymisestä.

 


Päivitetty