Maaseutuelinkeinot

KuvituskuvaMaaseutuelinkeinojen kehittäminen ja maaseudun elinvoimaisuuden turvaaminen on yksi ELY-keskusten tehtävistä. Tavoitteena on maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen sekä kalatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen edistäminen.

ELY-keskukset tukevat maatilojen, maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavien pk-yritysten ja maaseudun mikroyritysten investointeja ja kehittämistä. Tukea voidaan myöntää kehittämishankkeille, jotka edistävät elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä kannustavat uuden yritystoiminnan aloittamiseen ja toimivien yritysten kehittämiseen.

Tukitasot ja rahoitusmuodot vaihtelevat hieman ELY-keskuksittain. Kun suunnittelet investointia, rakentamista tai muuta kehittämistoimintaa, ota yhteyttä alueen ELY-keskukseen.

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

 

TIETOA ALUEELTA

Maaseutuelinkeinot - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan ELY-keskus tarjoaa maatiloille ja maaseudun kehittäjille rahoitus-, kehittämis- ja valvontapalveluita. Rahoitusta saavat myös hankkeet, joilla parannetaan elinkeinojen toimintamahdollisuuksia, kannustetaan yritysten perustamista ja kehitetään jo toimivia yrityksiä.

Lisäksi ELY-keskuksella on joitain elintarviketuotannon ohjaukseen liittyviä tehtäviä.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Maaseutu ja energia -yksikkö käsittelee mm. seuraavat asiat:

  • EU:n maatalous- ja kalatalouspolitiikan tukitoimet
  • maatilojen rahoitustoimenpiteet ja valvonta
  • maatalouden ympäristöasiat
  • elintarviketuotannon tarkastustehtävät
  • uusiutuva energia ja energiatehokkuus
  • maaseudun yritys- ja kehittämishankkeiden ratkaiseminen
  • maaseutu- ja kalatalouspolitiikkaan liittyvä tukivalvonta
  • kalatalouden kehittäminen ja yleisen kalatalousedun valvonta sekä vapaa-ajan kalatalouden ja kalavarojen hoidon tehtävät

Maatalousyrittäjyys lukuina Pohjois-Karjalassa 2019.Pohjois-Karjalan maaseututilastoja  (pdf, 4,2 Mt) kuluvalta ohjelmakaudelta ja vuodelta 2019.


Päivitetty