Palkkaturva

Ajankohtaista

Palkkaturvan hakemisesta

Koko Suomen palkkaturva-asiat hoidetaan keskitetysti Uudenmaan ELY-keskuksessa. Odotettavissa oleva palkkaturvahakemuksen käsittelyaika on noin kuusi (6) kuukautta hakemuksen jättämisestä.

Palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä.

Voit hakea palkkaturvaa sähköisen asioinnin kautta. Palvelu on tarkoitettu yksityishenkilöille ja palvelun käyttäminen vaatii vahvan tunnistautumisen (esimerkiksi pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen). Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti sähköistä asiointia. Olemme kehittämässä parhaillaan myös Ammattiyhdistyksille sähköistä asiointia.

Hakemuksen voi jättää tarvittaessa myös postitse Uudenmaan ELY-keskukseen tai sähköpostitse osoitteeseen palkkaturva.uusimaa@ely-keskus.fi. Hakemuksen voi jättää myös mihin tahansa ELY-keskukseen tai työ- ja elinkeinotoimistoon.

Palkkaturvajärjestelmä

Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta. Palkkaturvana maksetaan työntekijän työsuhteesta johtuvia saatavia, joiden peruste ja määrä on saatu selvitettyä.

Palkkaturvan hakijana voi olla työntekijä tai työntekijäjärjestö, jolle työntekijä on siirtänyt saatavansa perittäväksi. Jos työnantaja on konkurssissa, palkkaturvaa voi hakea asetuksella säädettävin edellytyksin myös työntekijöiden lukuun konkurssipesä.

Tutustu palkkaturvan hakemisen menettelyihin alasivuilla. Huomaa, että voit hakea palkkaturvaa vain tällä sivulla kerrotuilla tavoilla. Älä siis käytä esimerkiksi verkosta löytyvää palkkaturva.fi-sivustoa.

Työttömyysvakuutusrahasto maksaa vuosittain jälkikäteen valtiolle palkkaturvana maksettujen määrien ja työnantajilta takaisin perittyjen pääomamäärien erotuksen. Tähän tarvittavat varat kerätään työttömyysvakuutusmaksuina työnantajilta.

Päivitetty