Tarjouspyynnöt ja haut

Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA Julkiset hankinnat -sivustolla, josta löytyvät myös tarjouspyyntöihin liittyvät asiakirjat.

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset avoimet tarjouspyynnöt ja avoimet projektihaut löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

Tarjouspyynnöissä olevat sähköisesti täytettävät lomakkeet toimivat varmimmin Internet Explorerilla.

Tarjouspyynnöt

Tietopyyntö Palvelumanageri –palvelun tarjouspyynnön kehittämiseksi

Julkaisupäivämäärä 08.02.2019
Haku päättyy 27.02.2019
Sisältö

Maakuntauudistuksen osana toteutettavaan kasvupalvelu-uudistukseen on v. 2018 alettu valmistella työ- ja elinkeinominieriön aloitteesta ns. kasvupalvelupilotteja, joiden on tarkoitus käynnistyä vuoden 2019 aikana.  Piloteissa kokeillaan sellaisia uusia toimintatapoja, jotka sopivat tulevaan maakuntamalliin sekä tulevaan kasvupalvelulainsäädäntöön. Suunnitteilla oleva Palvelumanageri - palvelun ostopalveluhankinta on osa laajempaa varsinaissuomalaista viranomaisyhteistyötä kehittävää Ulkokehältä työelämään -kasvupalvelupilottia.

Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus, vaan tämä on tietopyyntö osana Palvelumanageri –hankinnan kehittämiseksi käytävää markkinavuoropuhelua. Vuoropuhelu on käynnistynyt 10.10.2018 pidetyllä keskustelutilaisuudella. Tähän tietopyyntöön liittyvä Palvelumanageri- palvelun tarjouspyyntöluonnos on laadittu aiempi markkinavuoropuhelu ja tietopyyntöön saadut vastaukset huomioiden.  Tarjouspyyntöluonnokseen halutaan potentiaalisten palveluntuottajien vapaamuotoisia näkemyksiä erityisesti luonnoksen sivulta 3 löytyviin kysymyksiin.

Hyödynnämme saapuneiden vastausten sisältöä tarjousasiakirjojen viimeistelyssä. Vastaukset tulevat vain hankinnan valmisteluryhmän tietoon, eikä vastauksia anneta nähtäväksi tai tiedoksi muille tietopyyntöön vastanneille. Tämä tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Tarjousten toimitustapa

 Vapaamuotoiset vastaukset tietopyyntöön pyydetään toimittamaan sähköpostitse.

Tarjousten toimitusosoite

kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Lisätietoja

sari.saippa@ely-keskus.fi

Linkit

Palvelumanageri-tarjouspyyntöLUONNOS


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT