Resurssiviisaan talouden palveluja kootusti

Pirkanmaalla vaikuttaa iso joukko resurssitehokkaan talouden toimijoita, eri sektoreilla ja eri rooleissa: neuvonnassa, rahoituksessa, tutkimuksessa ja koulutuksessa, liiketoiminnassa, keskeisissä yhteiskunnan infrapalveluissa sekä muussa asiantuntijatyössä. Resurssitehokkaan talouden rakentuminen tarvitsee yrityksiä, kuluttajia, julkista sektoria ja vapaaehtoistoimintaa.

Tähän koosteeseen on kerätty muutamien keskeisten toimijoiden tietoja helpottamaan yhteydenottoja alan asiantuntijoihin sekä potentiaalisiin yhteistyötahoihin. Listaa päivitetään ja siihen voivat erilaiset yleishyödylliset toimijat ilmoittaa yhteystietonsa. Järjestyksessä listalta löytyvät neuvontapalvelut, rahoituspalvelut, tutkimus/koulutus/osaaminen sekä muuta asiantuntijayhteistyötä tarjoavat tahot.

Myös mm. kuntaorganisaatioissa on runsaasti resurssitehokasta taloutta tukevaa asiantuntemusta, tarkista paikallinen osaaminen omasta kunnastasi.

Ympäristölupapalveluita tuottavat aluehallintovirastot, Pirkanmaalla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, sekä oman kuntasi ympäristönsuojeluviranomainen.

Halutessasi päivittää esittelyäsi tai halutessasi organisaatiosi tiedot mukaan, ota yhteyttä kristiina.karppi(at)ely-keskus.fi

Kohti resurssiviisasta Suomea

Bio- ja kiertotalous, uusiutuviin luonnonvaroihin perustuva talous, laajat kuluttajakäyttäytymiseen ja -kysyntään liittyvät muutostavoitteet, energia- ja resurssitehokkuus sekä puhtaat ratkaisut (cleantech) ovat kaikki mukana Suomen biotalousstrategiassa ja -visiossa (2014).

Tähtäimessä on mm.

  • vähentää riippuvuutta fossiilisista energianlähteistä,
  • tukeutua tuotannossa uusiutuviin materiaaleihin ja toisaalta erilaisten materiaalien tehokkaaseen uudelleenkäyttöön,
  • tukea kestävää liiketoimintaa,
  • lisätä tietoisuutta resurssien niukkuudesta ja kulutukseen liittyvien ilmiöiden rinnakkaisvaikutuksista.

Tavoitteet liittyvät siis monipuolisesti niin tuotantoon, energiamuotoihin, kuluttamiseen kuin resurssien älykkääseen ja uuteen hyödyntämiseenkin.

Muualla verkossa

Yhteistyössä